Start » Poszukiwania genealogiczne

Poszukiwania genealogiczne

Będzie nam niezmiernie miło towarzyszyć Państwu w poszukiwaniu polskich korzeni!

Jak wygląda proces poszukiwań?

1. Skontaktujemy się z Państwem w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie

Poniżej znajduje się kilka zagadnień, które mogą być pomocne w opowiedzeniu historii Państwa przodków i przygotowaniu wstępnych informacji:

  • imię i nazwisko poszukiwanej osoby
  • data i miejsce urodzenia
  • imiona i nazwiska rodziców
  • wyznanie
  • rok emigracji
  • miejsce zamieszkania po emigracji
  • imiona członków najbliższej rodziny oraz data i miejsce ich urodzenia
  • data i miejsce zawarcia małżeństwa
  • imiona i nazwiska innych krewnych, którzy emigrowali w tym samym czasie

– oraz inne szczegóły, które uznacie Państwo za istotne. W poszukiwaniu dodatkowych wskazówek warto przejrzeć stare dokumenty, opisy na odwrocie fotografii, listy oraz inne pamiątki, które mogą zawierać przydatne informacje.

Może się zdarzyć, że będziemy chcieli doprecyzować pewne szczegóły – dopytamy o nie w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

Służymy także pomocą w ustaleniu zakresu poszukiwań. Najczęściej życzeniem klienta jest odnalezienie informacji o jak największej liczbie przodków. Czasami umawiamy się na poszukiwania w obrębie ustalonej liczby pokoleń. Zdarza się również, że głównym celem zlecenia jest odnalezienie krewnych obecnie mieszkających w Polsce.

2. Bezpłatnie ustalimy możliwość realizacji zlecenia

W oparciu o przesłane informacje w ciągu tygodnia sprawdzimy dostępność źródeł potrzebnych do realizacji Państwa zlecenia. Z uwagi na wydarzenia historyczne oraz wypadki losowe część źródeł uległa zniszczeniu bądź zaginęła. Może się zatem zdarzyć, że poszukiwania będą utrudnione, a nawet niemożliwe ze względu na brak dokumentów lub ich niekompletność. Przed podjęciem się pracy powiadomimy Państwa o stanie zachowania i dostępności zasobów kluczowych w badaniu historii Państwa rodziny.

3.  W przypadku podjęcia się realizacji – przedstawimy ofertę wraz z kosztorysem i harmonogramem badań

Koszt realizacji każdego badania wyceniamy indywidualnie. Na czas realizacji zlecenia wpływ mają między innymi  takie czynniki jak: zakres poszukiwań, dostępność źródeł czy okres oczekiwania na zamówione odpisy dokumentów.

4. Poprowadzimy badania w oparciu o dostępne źródła

Poszukiwania genealogiczne prowadzimy w głównej mierze w oparciu o dokumenty przechowane w archiwach państwowych, kościelnych, urzędach stanu cywilnego oraz w biurach parafialnych. Najważniejsze z nich to akta metrykalne, czyli dokumenty potwierdzające m.in. datę i miejsce  takich wydarzeń jak: narodziny, zawarcie małżeństwa oraz zgon. Pozostałe informacje zawarte w metrykach, takie jak imiona rodziców czy małżonka, stanowią punkt wyjścia do dalszych poszukiwań.

Korzystamy również z archiwalnych źródeł pozametrykalnych oraz z informacji zawartych w publikacjach książkowych i dawnej prasie, odwiedzamy cmentarze i miejsca pamięci historycznej, lokalne muzea i biblioteki. Jeżeli jest to możliwe, informacje pozyskujemy również od mieszkańców miejscowości, z których wywodzą się Państwa przodkowie.

W trakcie tych wizyt na Państwa życzenie możemy wykonać dokumentację zdjęciową. 

 

5. Przekażemy wyniki badań we wcześniej uzgodnionym zakresie

Otrzymacie Państwo odpisy lub kopie wszystkich dokumentów odnalezionych w trakcie poszukiwań. Na życzenie tłumaczymy także wskazane dokumenty na język polski lub inny. Zebrane informacje możemy zaprezentować w formie drzewa genealogicznego lub w innej, wcześniej ustalonej formie.

 

Kontynuacja badań.

Jeżeli podczas poszukiwań napotkaliście Państwo trudności lub z jakichś względów jesteście zmuszeni wstrzymać prowadzone przez siebie badania – chętnie podejmiemy się ich kontynuowania.

 

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.