Start » Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenie dokumentów

Źródła wykorzystywane w poszukiwaniach genealogicznych były tworzone w różnych językach. W zależności od czasu powstania dokumentów oraz miejsca zamieszkania Państwa przodków, poza językiem polskim możemy spotkać zapisy w języku rosyjskim, niemieckim, ukraińskim, litewskim, łotewskim czy po łacinie.

Zachęcamy do skorzystania z usługi pełnego tłumaczenia odnalezionych dokumentów, aby uzyskać całościowy obraz informacji zawartych w ich treści. W większości przypadków, poza imionami, nazwiskami, datami czy nazwami miejsc, dokumenty będą skrywać inne, dodatkowe ciekawe szczegóły.

Przykład tłumaczenia aktu urodzenia z języka rosyjskiego na polski:

wpis w księdze urodzeńJaworzno (na marginesie)

[nr] 8 (na marginesie)

Działo się we wsi Jaworzno dnia 3 /15 marca 1887 roku o godzinie 5 po południu.  Stawili się Piotr Pronobys, rolnik, lat 27, zamieszkały w Jaworznie, w obecności Karola Garbaciaka, lat 45, oraz Franka Jarosa, lat 55, obu rolników zamieszkałych we wsi Jaworzno i okazali nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono wczoraj o godzinie 8 rano w Jaworznie z jego małżonki Marianny z domu Kielian, lat 19. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, który odbył się dziś, nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniany Karol Garbaciak i Marianna Wicend. Akt ten został odczytany stawającemu oraz świadkom, a później przeze mnie jedynie podpisany, gdyż osoby obecne nie potrafią pisać.

Utrzymujący księgi stanu cywilnego

K.Krantc (podpis)

 

Przykład tłumaczenia aktu ślubu z łaciny na język polski:

wpis w księdze małżeństw

 

Sierakowice, Puzdrowo.

W roku 1776, poprzedziwszy trzema zapowiedziami [wygłoszonymi] podczas uroczystych Mszy w dni świąteczne wiernym zgromadzonym na modlitwie w kolejne dni [świąteczne], z których pierwsza [zapowiedź] była 16. czerwca, druga 23., a trzecia 24. tegoż [miesiąca], a nie stwierdziwszy żadnej przeszkody, ja, Stanisław Ropell, wikary z Sierakowic, przepytałem uczciwego Mikołaja Puzdrowskiego z Sierakowic i Magdalenę Stancellownę z Puzdrowa, pannę, a mając ich wzajemną zgodę wyrażoną słownie, słowami przysięgi ich zaślubiłem oraz pobłogosławiłem ich małżeństwo w obecności świadków: Michała Drywy i Joanny Forman, Macieja Leyka i innych.

Uwaga: tłumaczymy także dokumenty dostarczone przez klientów.

Koszt: Koszt tłumaczenia zależy od długości dokumentu. Wycenę przygotowujemy po przesłaniu skanu. Zapraszamy do kontaktu!